Arbetsområden engagerar pedagoger och elever

Att jobba ämnesövergripande i längre perioder är ett naturligt arbetssätt på Tågaborgsskolan. Och för eleverna är det ett sätt att se hur saker hänger ihop i olika ämnen.

På Tågaborgsskolan i Helsingborg kallar man det arbetsområden. Det innebär att man jobbar intensivt och ämnesövergripande med ett tema.
– Med arbetsområden menar vi att vi jobbar men något ämne/tema som en grön tråd genom alla ämnen på skolan. Vi gör det för att vi tycker det är en vinst att jobba samtidigt med flera olika ämnen, säger Jens Svensson som är lärare i SO i de äldre årskurserna.
– Vi vill ge eleverna en holistisk helhetssyn på vad de lär sig, att saker och ting faktiskt hänger ihop. Vi försöker göra så att eleverna ser helheten, fyller Caisa Skoglund i. Hon är förstelärare med ett digitalt uppdrag på Tågaborgsskolan.

Jens Svensson och Caisa Skoglund är lärare på Tågaborgsskolan.

Skolans olika arbetslag sitter tillsammans och brainstormar fram vad som kan vara ett lämpligt ämne eller tema att arbeta med. Utgångspunkten är vilka förmågor eleverna ska utveckla utifrån läroplanen. Det handlar om att möta eleverna där de är just nu och ta vara på deras intressen och drivkrafter menar Jens och Caisa. Lärarna samlas på skolans digitala plattformar och bollar olika idéer.

– Det blir nästan som ett redaktionsarbete när vi möts i teamen. Vi har till exempel arbetat med temat freedom. Infallsvinkel har varit det kommande valet i Sverige men vi har också haft presidentvalet i USA i fokus. Eleverna har fått se filmer om demokrati, vi har diskuterat källkritik och eleverna har skapat chattforum utan moderatorer. Vad händer då? Det finns många ingångar i ämnet, säger Jens.

Ett arbetsområde genomsyrar alla ämnen på skolan. I ett sådant ämne som freedom har eleverna läst om medborgarrättsrörelsen i engelska, retorik i svenskan och statistik på mattelektionerna. Både låg- och högstadiet har arbetsområden men i olika längd.
– På lågstadiet har vi en kortare variant av det men det brukar vara ungefär tre veckor, säger Caisa. På högstadiet kan det röra sig om dubbla längden.

Vad tycker eleverna om att arbeta så här övergripande över flera ämnen?
– Våra yngre elever har alltid arbetat så här, för dem är det naturligt, de vet inte om något annat sätt, säger Caisa.

På Tågaborgsskolan är de digitala verktygen något som genomsyrar hela skolan. Den digitala miljö som eleverna är vana att befinna sig när de går ut genom dörren skiljer sig inte från skolans. Tågaborgsskolan tillhandahåller de digitala verktygen till varje elev genom Helsingborgs stads 1:1 satsning.
– Vi använder G-suite för education. Det har gett eleverna en större möjlighet att jobba varifrån de vill. De kan till och med använda sina egna enheter för att logga in på sitt Google-konto. Föräldrarna får större inblick i elevernas skolgång också, de kan gå in och titta på olika deadlines och så vidare, säger Jens.

Hur skiljer sig Tågaborgsskolan från andra skolor?
– Teamtänket är annorlunda än på de skolor jag varit. Här finns en samsyn i vad vi är och vart vi är på väg oavsett om man jobbar som jag med de äldre eleverna och eller som Caisa med de yngre. En stor skillnad är också att vi satsar mycket på att skapa relationer till eleverna. Och att vi vågar göra nya saker. Vi vågar att misslyckas och vi vågar att prova igen, säger Jens.

Vad är på gång?
– Vi försöker alltid ligga i framkant och driva oss själva ett steg till. Vi har precis varit på BETT-mässan och just nu börjar det bli väldigt stort med programmering och logiskt tänkande. Så vi håller på att bygga upp en makerpark där man ganska enkelt kan jobba med små robotar och annat. Matematik, problemlösning, logiskt tänkande, läsa instruktioner är några saker som ingår när man jobbar med programmering, säger Caisa. Det kommer bli stort i framtiden och vi är skyldiga våra elever att förbereda dom så gott vi bara kan för det digitala samhället som redan är här.