Om oss

Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Därför måste en skola också jobba lite annorlunda för att förbereda barn och unga för framtiden.

Tågaborgsskolan är en ny F-9 skola med plats för 600 elever. Det är inte bara skolbyggnaden som är ny utan även innehållet. Tillsammans gör vi de 7555 timmar som F-9 utgör meningsfulla.

Nya möjligheter att utbilda dig

Tågaborgsskolan är en nytänkande grundskola för dig i årskurs F-9 – med lärare som ständigt utmanar och nya kreativa lokaler på en longboards avstånd från Helsingborgs stadskärna. Vi har nyfikenhet på schemat och höga förväntningar på våra elever. Hos oss får du redskap att tänka skickligt och på riktigt. Vi tar vara på dina talanger så att du kan förverkliga dina drömmar – nu och i framtiden.

Utanför salen

Tågaborgsskolan ligger nära Pålsjö skog, Fredriksdal, Olympia och Dunkers kulturhus. En omgivning som används naturligt i den dagliga verksamheten.

Det kan handla om att förlägga friluftsdagar i Pålsjö skog eller att ha idrottsundervisning där. Utställningarna på Dunkers kulturhus ger oss mycket i bildundervisningen. Till Fredriksdal går vi för promenad, lek och utställningar som gagnar den naturvetenskapliga undervisningen.

För de äldre eleverna i årskurs 7-9 används Pålsjö skog i idrotten, bland annat för terränglöpning och orientering. Till Pålsjö skog går vi även på exkursion i den naturorienterade undervisningen, NO. Vi tittar på ekologin, årstidsväxlingar och miljöfaktorer. Vi gör även exkursioner till havet som ligger på promenadvänligt avstånd. Även Fredriksdals utställningar och naturstigar tas tillvara i NO-undervisningen.

På Dunkers, Stadsteatern och Fredriksdal försöker vi ta tillvara på det utbud av evenemang som erbjuds för skolungdomar. Vi använder Olympia idrottshallar till idrotten och till friidrottsdagar. På samma sätt använder vi ishallen vid Fredriksdal.

På riktigt

Du lär inte för skolans skull, utan för din egen. För att du ska kunna ta dig an världen och nå dit du vill. På Tågaborgsskolan vill vi ge dig en bild av hur verkligheten ser ut, därför arbetar vi lite annorlunda. När du går ut skolan kommer det inte att finnas klassrum, klasser och lärare. Däremot kommer du förmodligen få arbeta tillsammans med människor i olika konstellationer och arbetsgrupper.

Du kommer kanske att ha en mentor eller en chef som stöttar dig i ditt arbete och du kommer att få arbeta i större sammanhang, i team, med många olika typer av människor som strävar mot samma mål. Så ser framtiden ut och så ser arbetet på Tågaborgsskolan ut.

Viktiga pusselbitar

Du, din mentor och dina kamrater i de olika grupperna som du arbetar i och ingår i team med – alla är vi pusselbitar som tillsammans bidrar till en större helhet.

Vi är alla Tågaborgsskolan. Tillsammans hittar och utvecklar vi våra olika talanger och hjälper varandra att bli det bästa vi kan bli. Vi gör varandra bra!

Välkommen till förskoleklassen!

Följ med och träffa pedagoger och rektor och få ett smakprov på hur våra lärmiljöer ser ut just nu  samt hur vi arbetar i förskoleklassen.

Välkommen till årskurs 7