På riktigt

Du lär inte för skolans skull, utan för din egen. För att du ska kunna ta dig an världen och nå dit du vill. På Tågaborgsskolan vill vi ge dig en bild av hur verkligheten ser ut, därför arbetar vi lite annorlunda.

När du går ut skolan kommer det inte att finnas klassrum, klasser och lärare. Däremot kommer du förmodligen få arbeta tillsammans med människor i olika konstellationer och arbetsgrupper.

Du kommer kanske att ha en mentor eller en chef som stöttar dig i ditt arbete och du kommer att få arbeta i större sammanhang, i team, med många olika typer av människor som strävar mot samma mål. Så ser framtiden ut och så ser arbetet på Tågaborgsskolan ut.

Viktiga pusselbitar

Du, din mentor och dina kamrater i de olika grupperna som du arbetar i och ingår i team med – alla är vi pusselbitar som tillsammans bidrar till en större helhet.

Vi är alla Tågaborgsskolan. Tillsammans hittar och utvecklar vi våra olika talanger och hjälper varandra att bli det bästa vi kan bli. Vi gör varandra bra!