Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande handlar om att skolan ska stimulera din kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och din vilja att testa egna idéer och lösa problem.

På Tågaborgsskolan arbetar vi mycket med entreprenöriellt lärande. Det handlar om att skolan ska stimulera din kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och din vilja att testa egna idéer och lösa problem.

Tillsammans tränar vi på att samarbeta och leda varandra genom olika utmaningar. Med digital teknik kommunicerar vi med varandra och vår omvärld. Vi provar olika verktyg för att lära nytt och utvecklas. Undervisningen bygger på samspel mellan ämnen genom projekt och ämnesövergripande teman.