Liv och lust

Vi vill att du ska känna att du kan påverka din egen hälsa och att du har redskapen för att göra det.

Barn och unga som mår bra lär sig mer. Vi vill att du ska känna att du kan påverka din egen hälsa och att du har redskapen för att göra det. Hos oss är individuella rörelsepauser en naturlig del av en skoldag.

Gående möten, kunskapsinhämtning och rörelsepass i naturen är viktiga inslag i undervisningen för att fylla på med energi. Hos oss har varje team en egen hälsoinpiratör som ska öka kunskapen och medvetenheten om en god hälsa hos oss alla. Vi har även särskilda hälsodagar/-veckor där du kan inspireras och fördjupar dina kunskaper om hälsa, kropp och knopp.

Liv och lust handlar också om att skapa lust till det vi gör tillsammans, för att det är viktigt och på riktigt. Vi tror att detta är nyckeln till all motivation. Om vi känner att det vi gör betyder något så blir det också roligt och lustfyllt. Skolan och skolans arbete är livet, handlar om livet och rustar dig för livet som pågår i och utanför skolan. Vi ger dig redskapen så att du kan skapa, tänka, tycka och göra på egen hand. Så att du kan lyckas genom att tro på dig själv och din egen förmåga.