Matematik och naturvetenskap

Matematik och naturvetenskap ger dig viktig kunskap om den värld vi lever i.

Hos oss ser vi världen och skolan som en helhet. Det du lär dig i skolan ska du kunna använda i andra sammanhang. Därför försöker vi att relatera allt vi lär till elevernas vardag.

Matematik och naturvetenskap utvecklar din förmåga att förstå och dra slutsatser. Med början i det konkreta och greppbara till det mer abstrakta och komplexa. Du jobbar ofta med en hypotes som i frågasätts och bevisas. Det är just denna förmåga att ifrågasätta och bevisa som blir allt viktigare i dagens samhälle där vi ständigt möts av information från så många olika håll. Du måste lära dig att tänka kritiskt och väga olika sanningar mot varandra. I matematiken ger vi förståelsen tid genom att arbeta med varierande uppgifter inom samma område.

Vi garanterar att alla barn har lärt sig att räkna efter sitt andra skolår. Våra laborationssalar för kemi, fysik och biologi ger en god grund för att du ska kunna utforska och lära känna världen omkring dig och hur den fungerar.