Språk och kommunikation

Språket är vårt viktigaste redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket lär vi oss att förstå och vara delaktiga i världen runt omkring oss.

Alla barn har olika behov och sitt eget sätt att lära sig nya saker. För att du som elev ska få lära utifrån just dina förutsättningar använder vi oss av något som kallas Helsingborgsmodellen för läs- och skrivinlärning. I modellen ingår olika metoder som individuellt anpassad lästräning, regelbunden högläsning och vägledd läsning i grupp. Vi garanterar att alla barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår.

Hos oss får du öva dig i att framföra åsikter och argumentera. Vi anordnar debatter där eleverna får lära sig att formulera och resonera kring olika saker. När vi får besök så låter vi våra elever representera sin egen skola och beskriva den med sina egna ord. Genom att du ges möjlighet att samtala, diskutera, motivera och presentera tränar du ett av de viktigaste egenskaperna vi har, kommunikationsförmågan.

Vi är flitiga användare av allt från iPads, datorer, kameror till mobiltelefoner i vår undervisning. Digital teknik är en naturlig del av vår värld och därmed även en naturlig del av en skoldag hos oss.