Utanför lärsalen

Tågaborgsskolan ligger nära Pålsjö skog, Fredriksdal, Olympia och Dunkers kulturhus. En omgivning som används naturligt i den dagliga verksamheten.

Det kan handla om att förlägga friluftdagar i Pålsjö skog eller att ha idrottsundervisning där. Utställningarna på Dunkers kulturhus ger oss mycket i bildundervisningen. Till Fredriksdal går vi för promenad, lek och utställningar som gagnar den naturvetenskapliga undervisningen.

För de äldre eleverna i årskurs 7-9 används Pålsjö skog i idrotten, bland annat för terränglöpning och orientering. Till Pålsjö skog går vi även på exkursion i den naturorienterade undervisningen, NO. Vi tittar på ekologin, årstidsväxlingar och miljöfaktorer. Vi gör även exkursioner till havet som ligger på promenadvänligt avstånd. Även Fredriksdals utställningar och naturstigar tas tillvara i NO-undervisningen.

På Dunkers, Stadsteatern och Fredriksdal försöker vi ta tillvara på det utbud av evenemang som erbjuds för skolungdomar. Vi använder Olympia idrottshallar till idrotten och till friidrottsdagar. På samma sätt använder vi ishallen vid Fredriksdal.